Disclaimer

Sve komponente od kojih je izgrađen web portal intelektualno su vlasništvo Udruge Kriya yoga Hrvatska ili su preuzete u slobodno korištenje od drugih autora koji su ta svoja djela registrirali pod Creative Commons licencijom. Creative Commons licencija, ovisno o verziji i specifičnim pravima postavljenima na autorska djela, omogućava i dozvoljava korištenje tih materijala u osobne kao i u komercijalne svrhe s pravom upotrebe i modifikacije ovih djela s obavezom navođenja originalnog autora. Materijali korišteni u izradi web portala koji su originalno djelo drugih autora, a korišteni su ili prerađivani od strane autora ovog web portala jesu:

Osim navedenih materijala, Udruga Kriya yoga Hrvatska vlasnik je svih ostalih materijala te kao takva zadržava sva prava korištenja. Nije dozvoljeno korištenje ovih materijala bez pismene dozvole vlasnika. Ukoliko želite koristiti neke od objavljenih materijala, molimo kontaktirajte predstavnike Udruge.

Sva prava pridržana, © Udruga Kriya yoga.