Kako izgleda seminar

Seminari u Zagrebu se obično održavaju od petka do nedjelje. U petak navečer je otvoreno jednosatno predavanje o kriya yogi koje vodi učitelj kriya yoge. Tko se na tom predavanju zainteresira za tu tehniku, prisustvuje dvodnevnom seminaru. U subotu prije podne je inicijacija u kriya yogu koja je poseban doživljaj i iskustvo. To je neka vrst pročišćenja i posvećenja. Potom učitelj objašnjava i pokazuje tehniku koja se sastoji od sedam dijelova. Zajednički se prakticira uz vođenje učitelja. Poslije ručka se ponovno objašnjava tehnika, postavljaju pitanja i potom je zajednička meditacija (tj. prakticiranje tehnike) koju vodi učitelj. U nedjelju je još jedan cijeli dan za meditacije, pitanja i odgovore, predavanja i sl. Što treba donijeti na inicijaciju, možete doznati na uvodnom predavanju ili od kontakt osoba iz udruge. Do sada su u Zagrebu od 1997. godine bili swami Paramahamsa Prajnananandaji, swami Shudananandaji i swami Mangalanandaji.