Događanja u Hrvatskoj

 

1. Seminar kriya yoge u Hrvatskoj
 

Sljedeći seminar kriya yoge Zagrebu održat će se  od 17.11.-19.11.2017. sa swami Mangalanandaji. Seminar će se održati u prostoru naših zajedničkih meditacija u Ilici 315, I. kat., udaljen nekoliko minuta od zadnje tramvajske stanice Črnomerac.                     

Program za Zagreb

Petak, 17. studenoga 2017.             19:00              Uvodno predavanje (swami Mangalanandaji)
Subota, 18. studenoga 2017.           9:00                Inicijacija u tehniku kriya yoge
                                                                         Meditacija
                                                  13:00               Pauza za ručak
                                                  16:00               Objašnjenje tehnike
                                                                         Meditacija
                                                                     
Nedjelja, 19. studenoga 2017.      8.30                 Inicijacija u 2. kriyu i meditacija
                                               10:00                Meditacija
                                               11.30                Pitanja i odgovori 
                                               12:30                Pauza za ručak
                                               15:30                Meditacija
                                                                            
Seminar će završiti oko 17.00h.

Uvodnom predavanju mogu prisustvovati svi zainteresirani i ulaz je slobodan. U daljnjem programu mogu sudjelovati samo kandidati za inicijaciju i stari kriyavani. Preporučamo da dođete u udobnoj odjeći i da ponesete prostirku na koju možete leći. Prije ulaska u dvoranu obavezno je skidanje obuće. Tijekom inicijacije, predavanja i općenito boravka u dvorani, molimo ne razgovarajte glasno! Ukoliko iz bilo kog razloga kasnite, uđite tiho i u tišini zauzmite svoje mjesto. Pitanja za učitelja napišite na papir i predajte prevoditelju u dvorani. Na seminaru nije dozvoljeno audio i video snimanje. Cijena seminara za stare kriyavane iznosi 100 kuna po danu.

Posebne napomene kandidatima za inicijaciju u 1. kriyu
Za inicijaciju je potrebno donijeti:
5 cvjetova
5 plodova voća
500 kuna
Budući da pri inicijaciji trebate biti bosi, najbolje da obučete sokne ili dokoljenke. Ukoliko nosite kontaktne leće, skinite ih prije inicijacije.
Za inicijaciju u 2. kriyu trebate donijeti:
1 ružu
700 kuna
Informacije kod Katije na: 091 799 8916; e-mail: katija.zubcic@gmail.com