Što je kriya yoga

Kriya yoga je jedna jako stara tehnika meditacije koja se bazira na koncentraciji i disanju. Dolazi još iz vedskog vremena kada su ljudi - oslobođeni svih dogmatskih religioznih sustava i fanatičnih ideja - vježbali ovu tehniku, koja za cilj ima brzu evoluciju čovječanstva. Kontroliranim disanjem umiruje se nemirni um i u kratkom vremenu se postiže nutarnji mir. To je duhovni put koji isključuje religioznu dogmu, slijepo vjerovanje i sujevjerje. Redovitim vježbanjem te tehnike istovremeno se razvijaju tijelo, um, intelekt i duša.

Ona je esencija i sinteza svih yoga tehnika koje se poučavane u svijetu. Spominje se u Patanjalievim Yogasutrama. Vremenom je ta tehnika zanemarena i skoro potpuno nestala, sve dok ju sredinom 19. stoljeća ponovno nije otkrio i svijetu prenio besmrtni Babaji Maharaj, a s ciljem duhovnog uzdizanja ljudske rase.

Kriya yoga je čudesna tehnika koja je vrlo jednostavna i lako se prakticira, a brzo pokazuje rezultate.

Objašnjenje pojma 'kriya yoga'

Kriya yoga je pojam iz sanskrita i sastoji se od dvije riječi: kriya i yoga.

Yoga označava jedinstvo individualne duše s univerzalnom dušom, odn. jedinstvo čovjeka i Boga. Opće značenje riječi yoga je jedinstvo, sjedinjenje. U metaforičkom smislu označava spoznaju da su Sebstvo i Brahman jedno te isto. Cilj yoge je spoznaja sveprožimajuće Božje egzistencije.

Riječ kriya sastoji se od dva sloga, kri i ya. Kri znači izvršavati svoj posao u svakodnevnom životu; ya znači stalno usmjeravati pažnju na nevidljivog Boga koji je prisutan u nama i koji upravlja našim radom i aktivnošću i izvršava ih kroz nas.

Kri predstavlja pet elemenata (zemlju, vodu, vatru, zrak, prostor, tj. vakum), odn. pet prvih čakri (5 osnovnih djelatnosti čovjeka: zarađivanje, partnerstvo i seks, uzimanje hrane i pića, emocionalni život i intelekt, filozofiju, religiju).

Kriya yoga dovodi do usklađenosti svih tih elemenata, što ima za rezultat realizaciju i ostvarenje. U Bibliji piše da 'Bog stvori čovjeka od praha i udahnu mu život'. Prah predstavlja pet elemenata, a život je duša. Ya predstavlja dušu i duh.

Prema tome kriya znači sjedinjenje duše i tijela. Živjeti svakodnevni život onako kako to određuje mozak, a istovremeno promatrati nevidljivog Boga, koji pokreće mozak na aktivnost. Bez tog nevidljivog bitka mozak ne može funkcionirati. Mrtav čovjek ne može misliti, budući da je nevidljiva duša odsutna. Stoga je neophodno stalno se prisjećati da svaka misao dolazi iz unutarnjeg nevidljivog Sebstva. Kada čovjek spozna da je Sebstvo koje je u nama jedina aktivna instanca i da je sam Bog onaj koji djeluje u tijelu, tada se postiže samorealizacija.