Tehnika

Znanstvena tehnika kriya yoge, koja se poučava u Karar ashramu u Puriju (glavnom centru kriya yoge) i u ashramimam i centrima koji su s njim povezani, je vrlo jednostavna, lako se da naučiti i isključuje sve tradicionalne, mukotrpne vježbe. Ova duhovna tehnika, koju je naučavao Lahiri Mahasaya, osobito je pogodna za ljude koji žive u svijetu sa svojim obiteljima. Jednostavna i lako izvediva tehnika kontrole daha, ponovno uspostavlja nutarnju ravnotežu i ubrzava put realizacije. Da bi se vježbala kriya tehnika potrebno je međutim vodstvo realiziranog gurua.

Kriya yoga se bazira isključivo na prirodnom disanju, bez napornog zadržavanja daha i zatvaranja nosnica. Kriya yogi ne mora napraviti niti jednu od od brojnih asana ili tjelesnih vježbi. Kada se u kriya yogi vježba tehnika disanja - duboko sporo i opušteno disanje - um se sa sigurnošću umiri. Tada se dospije u vlastiti centar i u samome sebi zapaža ono božansko: svjetlost, zvuk, pulsaciju, odn. vibraciju.

Tehnika kriya yoge je kombinacija tri glavna pravca yoge: karma, jnana i bhakti.

Tehnika kriya yoge omogućava da čovjek, što god da radi, pažnju usmjeri na Boga. Što čovjek više vježba, utoliko jasnije uviđa da Bog pokreće svaku djelatnost. Na taj način postaje moguće opažati Boga svo vrijeme. Pomoću kriya yoge čovjek postaje miran u svojim aktivnostima i aktivan u svom mirovanju.

Ako se kod svakodnevnih aktivnosti stalno misli na Boga, čovjek ulazi u stanje stalne samospoznaje i ispunjava ga neprekidna radost. S kriya yogom čovjek može zauvijek ostati uronjen u beskonačnome i osjećati Božju prisutnost prije, za vrijeme i nakon svake aktivnosti.